Yine de saldırılsın mı?


Seviye 125
Yaşam Enerjisi
48 %
Tecrübe
11.52 %
Güç
486
Beceri
786
Çeviklik
896
Dayanıklılık
528
Karizma
960
Zeka
213
Zırh 18406
Hasar 481 - 555
Dikkat

Bu eşyayı üzerinize taktığınız andaeşya ruhunuzla bir olacaktır.Karakter tanımı

perşömen ateş,baskınlık, sıyrık,dünya,tahrip, ölüm alınır